Spadek dla nieletniego – wszystko co musicie wiedzieć na ten temat


Wraz ze śmiercią spadkodawcy konieczne jest otwarcie spadku. Wtedy też niezbędne jest ustalenie kręgu spadkobierców, którzy powołani są do dziedziczenia. Oczywiście krąg spadkobierców może być i mały i duży i niekoniecznie musi obejmować tylko najbliższą rodzinę. Taka sytuacja nie wywołuje żadnych wątpliwości, szczególnie gdy osobami powołanymi do spadku są osoby dorosłe. Ale jak wygląda sytuacja, gdy spadkobiercą jest dziecko? W końcu często mówi się, że za dziecko odpowiedzialni są rodzice. Czy więc może ono dziedziczyć?

Czy nieletnie dziecko może odziedziczyć spadek?

Warto wiedzieć, że odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. W tym przypadku musicie znać przepisy, które zawarte są w kodeksie cywilnym. Otóż trzeba pamiętać, że spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy i też w tym dniu spadkobiercy nabywają wszelkie prawa. Bardzo ważną informacją jest ta, że zdolność do dziedziczenia ma każda osoba fizyczna, która żyje w dniu otwarcia spadku. Ale co ciekawe jest jeden wyjątek od tej reguły, a mianowicie dotyczy on życia dziecka poczętego. I dziecko poczęte, a jeszcze nie narodzone może dziedziczyć. Wystarczy tylko, że urodzi się żywe. Wyróżniamy także dwa źródła powołania do testamentu. Pierwsze to dziedziczenie ustawowe. Następuje ono wtedy, gdy spadkodawca nie napisał testamentu. Występuje także w sytuacji, gdy żadna osoba nie chce być spadkobiercą. Tutaj ponadto trzeba wiedzieć, że każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną, zatem niezależnie od swojego wieku może dziedziczyć. Warto w razie wątpliwości udać się do adwokata.

Przyjęcie bądź odrzucenie spadku przez nieletniego – co warto wiedzieć?

Jak wiadomo każdy spadkobierca może przyjąć spadek w całości. Wtedy też w razie długów będzie za nie odpowiedzialny. Może także przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza i wtedy jego odpowiedzialność będzie ograniczona. Oczywiście można także odrzucić spadek. Trzeba jednak pamiętać o przestrzeganiu określonych terminów i tutaj oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku należy złożyć maksymalnie w ciągu 6 miesięcy od dnia, gdy spadkobierca dowiedział się o swoim tytule powołania do spadku. Co ciekawe, jeżeli nie podejmie się żadnego działania, to wtedy uznaje się, że spadkobierca przyjął spadek. Jak już wiecie zarówno przyjęcia, jak i odrzucenia spadku może dokonać każdy spadkobierca, a to oznacza, że także osoba nieletnia. Ale małoletni, choć ma pełną zdolność prawną, to nie ma pełniej zdolności do czynności prawnych. A to oznacza, że do czasu osiągnięcia pełnoletności będą odpowiadać za niego rodzice. Warto udać się po pomoc do adwokata od spraw spadkowych (link do Białystok-Adwokaci.eu), gdyż rodzice powinni poznać także jakie mają prawa i obowiązki względem zarządzania spadkiem dziecka.

Prawa i obowiązki opiekunów sprawujących zarząd nad spadkiem

Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego wydawać pieniędzy czy też przeznaczać ich na określone wydatki. Zarząd musi być wykonywany z pełną starannością i w żadnym wypadku nie mogą oni korzystać ze spadku do własnych celów czy traktować go jako źródła zarobku. Jeżeli ich czynności nie będą wykonane w należyty sposób i dojdzie do nadużyć za daną sytuację będą odpowiadać przed sądem. Trzeba jednocześnie pamiętać, że już sama decyzja o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku zalicza się do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. A to oznacza, że rodzice w imieniu swojego dziecka mogą podjąć odpowiednią decyzję tylko i wyłącznie gdy otrzymają zezwolenie sądu opiekuńczego.

Terminy na przyjęcie bądź odrzucenie spadku w przypadku nieletnich

Na przyjęcie lub odrzucenie spadku spadkobierca ma 6 miesięcy, jednak w sytuacji, gdy spadkobiercą jest małoletni i konieczna jest decyzja sądu opiekuńczego to ta sytuacja wygląda nieco inaczej. Ustawa jasno nakazuje, że ten czas należy wydłużyć i zawiesza się wtedy bieg terminu 6-miesięcznego. Najczęściej ten czas liczony jest łącznie z przyjętą linią orzecznictwa, a więc nie trzeba obawiać się, że opiekun nie zdąży złożyć należytych dokumentów. Jeżeli opiekunem prawnym nie mogą być rodzice, to sąd może powołać innego opiekuna, niekoniecznie musi być to osoba spokrewniona, ważne by działała w interesie dziecka.

Warto skorzystać z naszych rad. Jeżeli jednak macie jeszcze jakieś wątpliwości, to oczywiście warto udać się po poradę do adwokata.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *